Support

Opsætning

Hvis du har oprettet dig via vor website:

Umiddelbart efter du har klikket på ”Ny bruger” modtager du en e-mail. Klik på linket ”Aktivér” for direkte adgang til TimeData.

Ved den automatiske oprettelse af dit firma i TimeData, er du oprettet som ’Medarbejder’ benævnt:

”XXSU SuperUser Firmanavn” med en timesats på 1,00 kr.

 1. Åbn ”Opret/Ret medarbejder” under ”Administration”
 2. Vælg ”Ret” yderst til højre for medarbejderen ”XXSU”
 3. Udskift initialerne ”XXSU” med dine egne initialer
 4. Indtast dit fornavn
 5. Indtast dit efternavn
 6. Opret eget password
 7. Bekræft eget password
 8. Indtast den timesats du sælger dine timer for (uden moms)
 9. Klik på ”Gem”

 

Hvis vi manuelt har oprettet dig:

Du er oprettet med dine initialer og firmanavn. Timesats er ansat til 1,00 kr.

 1. Åbn ”Opret/Ret medarbejder” under ”Administration”
 2. Vælg ”Ret” yderst til højre for dine initialer
 3. Opret eget password
 4. Bekræft eget password
 5. Indtast den timesats du sælger dine timer for (uden moms)
 6. Klik på ”Gem”

 

 

Inden der kan foretages registreringer, skal der som minimum oprettes:

… én arbejdsart

… én kunde

… ét job/sag/kundeopgave

Forklaring:
Når du, eller dine medarbejdere, har udført arbejde på en kundeopgave, registrerer du den medgåede tid på en arbejdstype/arbejdsart
Du kan vælge blot at have én arbejdstype/arbejdsart, evt. benævnt: ”ARB”,
men du også vælge at specificere dine/firmaets arbejdstimer på flere forskellige arter, eksempelvis:
… Regningsarbejde
… Tilbudsarbejde
… Køretid
Eller hvad din virksomheds har behov for. Du kan oprette ubegrænsede antal arbejdsarter.

Oprettelse af arbejdsart (arbejdstype):
a) Vælg ”Administration”  ”Opret/Ret arbejdsart”
b) ’Arb.Art’ skal udfyldes (med tal og/eller bogstaver)
c) ’Navn’ skal udfyldes med en sigende benævnelse
d) ’Type’ skal udfyldes. Vær opmærksom på, at dette valg ikke kan ændres! Vær omhyggelig med dette valg. Produktiv = arbejdsart som kan faktureres. Uproduktiv = arbejdsart som ikke kan faktureres – eksempelvis ferie, kursus, sygdom m.v.
e) ’Sats’ Skal kun udfyldes såfremt den pågældende art/type har en fast pris pr. time, uanset medarbejdes timepris. En arbejdsart af typen uproduktiv kan ikke tilføjes en sats.
f) ’Bemærkninger’ En mere detaljeret beskrivelse af arbejdsarten, som vises i nogle oversigter.
g) Klik på ”Gem”

 1. Vælg ”Administration” –> ”Opret/Ret kunde”
 2. Klik ”Virksomhed” eller ”Person”
 3. ’Kunde nr.’ Skal udfyldes. Anvend tal og/eller bogstaver. Det anbefales at anvende nummerering (med ensartet antal cifre (101..))
 4. (Ved virksomhed) ’Virksomhed’ skal udfyldes
 5. (Ved person) ’Fornavn’ og ’Efternavn’ skal udfyldes
 6. (Fakturerings adresse yderst til højre udfyldes automatisk)
 7. ’Aftalt fast timepris’ udfyldes kun hvis timepris skal afvige fra medarbejderen timepris
 8. ’Aktiv’ En kunde kan efter behov spærres for oprettelse af nye job, ved at fjerne tjekmærket ved Aktiv. Kunden kan aktiveres ved igen at anføre tjekmærket

Du har mulighed for at indlæse (ubegrænsede antal) kunder fra Excel-fil. Kontakt os herom.

Forudsætninger:

Kunden skal være oprettet for at et job kan oprettes

Forklaring:

Når du registrerer tid eller udlæg skal du registrere på et ”Job nummer”. Du kan ikke registrere direkte på et ”Kunde nr.”. Du kan oprette 9.999 job/sager/kundeopgaver på hver enkel kunde.

Oprettelse:

a) ’Kunde nr.’ Indtast en del af navn eller vælg kunden fra dropdown-boks – Systemet kvitterer med kundenavn

b) ’JOBnr’ Der skal indtastes 4 cifre, som er valgfri.

Alternativ kan systemet autogenere det næste løbenr. ved at anføre et tjekmærke i feltet ’Autogenerér’. Hvis kunden i forvejen kun har ét job med løbenr 1234, vil autogenerering foreslå 0001 som løbenr. for nyt jobnr.

c) ’Jobbeskrivelse’ Angiv en betegnelse (kaldenavn) af jobbet

d) ’Budget/Aftalt pris’ (Valgfrit) Hvis du har regnet et budget for jobbet, eller aftalt en pris med kunden, kan du anføre den her

e) ’Startdato’ Vær opmærksom her!

Systemet foreslår systemdatoen til dags dato. Der kan ikke registreres på et job med en dato som ligger før startdatoen for jobbet.

f) ’Delt’ Som udgangspunkt har alle medarbejdere adgang til at registrere på et jobnr. Ved at fjerne tjekmærke for ’Delt’ kan der opsættes hvilke af de allerede oprettede medarbejdere, som ikke må registrere på det pågældende jobnr.

Anvendelse

Se video nederst i dette afsnit.
Brugers navn er udfyldt, og datoen er sat til dags dato.

Eventuelle tidligere registreringer af brugeren på den anførte dato vil fremstå nederst.

Hvis bruger er tildelt rollen ”Super bruger”, kan der i navne-boksen vælges anden bruger, såfremt bruger vil registrere for en anden medarbejder, eller blot se hvad medarbejderen har registreret for den valgte dato.

’Dato’ kan ændres ved klik på kalender ikon. Der kan ikke vælges en dato som er nyere end dags dato. Endvidere er datoen tilbage i tiden låst af den generelle opsætning under ”Administration – Registrering tillad fra Dato”.

’Type’ er default sat til ”Tid”. Der kan vælges imellem ”Tid” eller ”Udlæg”.

’JOBnr’ kan indtastes direkte, eller vælges fra dropdown-boks (kun aktive jobs). Når JOBnr. er valgt, fremstå navn på kunde og job-beskrivelse.

’Arb. Art’ kan indtastes direkte, eller det første bogstav kan indtastes, hvorved der kommer forslag til en arts-kode. Tryk Pil-ned og for valg. Under koden for ’Arb. Art’, kan anføres specifik beskrivelse efter behov.

’Timer’ kan indtastes direkte (01 for 1 time) eller vælges fra dropdown-boks.

’Minutter’ indtastes med/vælges: 00; 15; 30 & 45.

’Sats’ hentes fra medarbejderens timesats. Bemærk:

Anvendes kun ved registrering af typen = Tid og produktive arbejdsarter.

Sats medtages automatisk, således=

  Pkt. 1.Medarbejderens timesats
  Pkt. 2.Hvis kunde er oprettet med en aftalt fast timepris, erstattes (1) af denne (2), såfremt (1) er større end (2)
  Pkt. 3.Hvis Arbejdsart er oprettet med en fast timepris, erstattes 1 & 2 af denne

’Værdi’ (Tid gange sats/pris) beregner systemet når tid er udfyldt. Værdien kan eventuelt ændres af bruger direkte i feltet: Værdi.

Ved klik på ’Gem registrering’ opdateres systemet med det indtastede, og nedenfor (Kvitteringsdel) vises brugerens registrering. En registrering kan enten rettes eller slettes såfremt der er anført ”Ret” i kvitteringsdelen.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.